Utställningen av Stadsplan 2017 är nu avslutad. Du kan fortfarande ta del av förslaget men du kan inte längre lämna synpunkter.