Välkommen till Stadsplan 2017!
Här kan du läsa förslaget och lämna dina synpunkter under utställningsperioden 22 april till 22 juni.


Du kan lämna korta kommentarer till förslagen för olika platser i staden genom att klicka på pratbubblan i kartorna som hör till varje temakapitel; bostäder, arbete och näringsliv, service och mötesplatser, grönt, trafik och vatten. Under fliken Process – Tyckt om stadsplan kan du läsa vad andra har kommenterat.


Du kan även lämna synpunkter genom att klicka på länken lämna ett formellt yttrande i ovankanten. Ditt yttrande blir då besvarat som en del av ett utställningsutlåtande tillsammans med andra formella yttranden. De formella yttrandena visas inte under fliken Process – Tyckt om stadsplan, utan skickas direkt till stadsbyggnadsnämnden.


Du är även välkommen till våra dialogtillfällen. Datum och tider kan du se på www.helsingborg.se/stadsplan2017.