Karta över fria surfzoner. Info

Anslut till nätverket som heter Helsingborg. Har du frågor eller synpunkter, hör av dig till Kontaktcenter, 042-105000. Den visade täckningen är en grov uppskattning och kan inte garanteras. Har du problem att få kontakt med nätet, prova annan plats och/eller sök dig in mot cirkelns mitt.